Veleposlanstvo Australije
Republika Hrvatska
Hrvatska, Kosovo

O Australiji

O Australiji

Opce informacije

Australija je stabilna, domekratska i kulturno raznovrsna drzava sa visoko kvalificiranom radnom snagom, i jedna od drzava sa najsnaznijim gospodarstvom svijeta.

Sa spektaluranim krajolikom i bogatom prapovijesnom kulturom, Australija je jedinstvena drzava.  Ona je sesta najveca drzava na svijetu po zemljanoj masi i jedina nacija koja samostalno upravlja sa cijelim kontinentom.

Procitajte vise o Australija - kliknite ovdje.

australia.gov.au

Pristup informacijama o australskoj vladi i uslugama se nalazi na službenim stranicama vlade www.australia.gov.au  

Telefonski imenici

Australske bijele stranice 
Australske žute stranice