Veleposlanstvo Australije
Republika Hrvatska
Hrvatska, Kosovo

Poslovanje s Australijom

Poslovne usluge

Austrade

Australska Agencija za trgovinu i investicije (Austrade) je agencija Vlade Australije koja pomaže australskim poslovnim subjektima u traženju poslovnih partnera u inozemstvu kako bi plasirali svoje proizvode i usluge na inozemnom tržistu, a sve u cilju smanjivanja vremena, troškova i rizika koji se javljaju prilikom odabira stranog tržista, ulaska na strano tržiste i razvoja na stranom tržistu.

Poslovanje s Australijom

Na slijedećoj stranici pronađite informacije Vlade Australije o poslovanju i poslovnim sektorima: http://www.australia.gov.au/information-and-services/business-and-industry

Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća

Australska vlada potiče australska poduzeća koja posluju u inozemstvu i multinacionalna poduzeća koja posluju u Australiji da poštuju smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća. Smjernice daju dobrovoljna načela i standarde za odgovorno poslovno ponašanje u raznim područjima, uključujući:

  • ljudska prava;
  • zapošljavanje i industrijski odnosi;
  • okoliš;
  • suzbijanje podmićivanja, traženja mita i iznude;
  • interesi potrošača;
  • Znanost i tehnologija;
  • natjecanje; i
  • oporezivanje.

Australska nacionalna kontaktna točka (AusNCP) promiče korištenje smjernica OECD-a i pridonosi rješavanju problema u vezi s njihovom provedbom, uključujući olakšavanje pristupa uslugama mirenja.

Kratke informacije

Australija i njezini trgovinski odnosi sa Hrvatskom i trgovinski odnosi sa ostalim zemljama svijeta.
 

Biosigurnosni uvjeti za uvoz

 Koristite BICON sistem kako biste provjerili ako je za Vaše proizvode potrebno imati uvoznu dozvolu za Australiju.