Australian Embassy
Republic of Croatia

Legal advice and legal aid

LEGAL ADVICE AND LEGAL AID

Australians in Croatia seeking legal advice and/or legal representation may contact the Embassy to obtain a list of English speaking lawyers by sending an email request to consular.zagreb@dfat.gov.au

The Embassy in Zagreb cannot accept any responsibility for the ability or probity of the practitioners on the list, nor for the fees that they charge.
 

PRAVNI SAVJETI I PRAVNA POMOC

Australski drzavljani u Hrvatskoj koji trebaju pravni svajet i/ili pravnu pomoc, mogu se obratiti Veleposlanstvu na email consular.zagreb@dfat.gov.au za popis odvjetnika u Republici Hrvatskoj koji govore engleski jezik.

Veleposlanstvo u Zagrebu nemoze prihvatiti odgovornost za sposobnost ili rad odvjetnika na ovom popisu, niti za cijene usluga koji isti pruzaju.